Revitalizace aktuálně

30.10.2010 20:29

Projekt Revitalizace židovských památek pokročil do další fáze, dne 4. října byla podepsána smlouva s generálním projektantem, kterým se stal ateliér Soukup z Plzně. Po dohodě bude projektové práce v Jičíně zajišťovat arch. Petr Franta, který realizoval projektovou dokumentaci na dům Židovská čp.100.

Ve čtvrtek 4.11. proběhne v Jičíně pracovní schůzka s projektantem, kde bude upřesněn rozsah projektovaných prací pro synagogu a dům čp.100. Stavební práce by měly začít dle předpokladu ve III. kvartále roku 2011, jakmile bude vysoutěžena stavební firma. Počet vitrýn s exponáty a výstavní panely pro oba objekty bude řešit projekt pro výběr zhotovitele stavby, který bude zároveň realizační projektovou dokumentací. Na tomto stupni projektové dokumentace se začne procovat v prosinci 2010. Schůzka zástupců FŽO s partnery projektu Revitalizace je plánována na květen 2011 do Mikulova.

J.Kindermann

 

 

—————

Zpět