SOUTĚŽ: JAK VIDÍM RASIZMUS - O TOLERANCI

31.08.2012 17:05

Výsledky soutěže: https://jakvidimrasizmus.blgz.cz/Nova-stranka.html  

 

 

 

 

Občanské sdružení Baševi

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Muzeum Českého ráje v Turnově

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Městská knihovna Semily

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

 

vyhlašují v rámci projektu PAMATUJ! REMEMBER!

tématickou literární a výtvarnou soutěž pro oslovené školy  na Jičínsku a na Semilsku

 

JAK VIDÍM RASIZMUS – O TOLERANCI

 

Podmínky: Soutěže se mohou účastnit v I. kategorii všichni, kteří ke 31.12.2012 nepřesáhnou věk 15 let a ve II. kategorii nepřesáhnou věk 20 let. Každý může soutěžit v  následujících oborech:

            OBOR PRÓZY

            Úkolem soutěžících v oboru prózy je popsat své zkušenosti s rasizmem, antisemitizmem nebo jiným druhem nesnášenlivosti a vyjádřit na tyto jevy svůj názor. Literární útvar v oboru prózy není omezen. Rozsah v I. kategorii musí činit minimálně 2 stránky formátu A5, ve II. kategorii minimálně 2 stránky formátu A4.

            OBOR POEZIE

            Úkolem soutěžících je napsat nejméně jednu báseň v rozsahu minimálně 8 veršů, popisujících  rasizmus, antisemitizmus, nesnášenlivost, nebo  lidskou toleranci, porozumění, solidaritu.

            OBOR VÝTVARNÝ

            Úkolem soutěžících je vytvořit výkres, koláž nebo komiks formátu A3 nebo A4, vyzývající k úsilí o lidskou toleranci nebo zobrazující jevy rasizmu, antisemitizmu a nesnášenlivosti.

Důležité upozornění:  Autoři uvedou na druhé stráně svého příspěvku jméno a příjmení, věk dosažený k 31.12.2012, adresu školy, třídu a jméno třídního učitele. Na obálku vyznačí heslo: TOLERANCE.Autorská práva okamžikem zaslání soutěžní práce přecházejí na organizátory.

Individuální odměny v každé kategorii:

1. místo …........ 2.000,-Kč

2. místo …........ 1.000,-Kč

3. - 10. místo …    500,-Kč

Skupinová odměny: První tři třídy v každé kategorii, které do soutěže zašlou nejvíce úspěšných prací, obdrží jako skupinovou odměnu zájezd do Památníku Osvětim v ceně 30.000,-Kč. Odměny budou předány na slavnostním  vyhodnocení v Masarykově divadle

v Jičíně dne 7.3.2013, kde následně vystoupí DRDS z Prahy s operou Brundibár.

            Soutěžní práce je nutno zaslat nejpozději do 30. listopadu  2012 na  adresu:

 

            Občanské sdružení Baševi

            Fügnerova 193

            506 01  Jičín

           

Mnoho úspěchu všem soutěžícím přejí  organizátoři

                                                                      

 

—————

Zpět