Židovský hřbitov v Jičíně - osazení původních náhrobních desek do náhrobků

09.05.2022 08:28

Náhrobek Mathilde Kareis

Hebrejský text (přepis):
Po tmuna išša chašuva marat Chajja ešet rabi Šmuel Karejs. Hal´ jom šabat kadoš pba arba švat. tanceva
 
Překlad hebrejského nápisu na náhrobku od Terezie Dubinové: 
Zde je uložena důležitá (významná) žena, paní Chajja, manželka rabi Šmuela Karejse. Odešla o svatém šabatu, čtvrtého dne měsíce švat, roku 647 (křest. 1887), tanceva (zkratka, která znamená: Nechť je jí duše zapsána do svazku živých)
 
Překlad německého textu:
MATHILDE KAREIS, rozená Schiller
zemřela 29.1. 1887 ve věku 37 let
Ach! manželka je nejdražší
Ach! to je drahá matka
Ó, jsme a jsme si vědomi:
"Nic nám nenahradí ztrátu,
protože kde nezůstává déle
žádná manželka a matka
stává se rodinnou hvězdou“
Buď tedy v blaženosti a míru
spočiň tam v království nebeském
Hluboce zarmoucená rodina
Ach! manželka je nejdražší
Ach! to je drahá matka
Ó, jsme a jsme si vědomi:
"Nic nám nenahradí ztrátu,
Protože kde žádná žena a
matka zůstává déle
Pospíšila také rodina Sternových“
Buď tedy blaženost a mír
pokořit tě tam v království nebeském
Srdečná rodina

 

—————

Zpět