Židovské památky v Jičíně

 Židovský hřbitov v Jičíně

 

Hřbitov najdete v Jičíně-Sedličkách cca 2 km severovýchodně od Jičína nedaleko Valdštejnské lodžie. Byl založen v roce 1651, nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1734. V současné době se na tomto malebném a udržovaném hřbitově nachází cca 360 náhrobníků z 18.-20. stol. Staré náhrobky jsou zejména v severovýchodní části. Rozšíření hřbitova a stavba nové tahary se datuje od roku 1888. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1949. Od roku 1992 zde probíhá postupná rekonstrukce a údržba. Židovský hřbitov je ve vlastnictví Židovské obce v Praze a spravuje jej společnost MATANA a.s., www.matana.cz. O hřbitov pšuje o.p.s. Baševi. Hřbitov je přístupný mimo soboty a židovské svátky. 

Hřbitov je zamčený. Klíče si oproti záloze můžete zapůjčit v Městském informačním centru, Valdštejnovo náměstí, Jičín, nebo v Café Loggie ve Valdštejnské lodžii (na konci lipové aleje, při cestě na hřbitov). Na obou místech je k dispozici leták o hřbitově.

Na hřbitově je na  vybraných hebrejských náhrobcích umístěn překlad do češtiny.

Synagoga v Jičíně

Historie jičínské synagogy spadá do konce 70. let 18. století, první doložená zpráva pochází z května roku 1773, kdy byla na střechu synagogy umístěna Davidova hvězda. Budova samotná je původně barokního původu, z hlediska architektonického se jedná o jednoduchou klasicistní stavbu na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou, vestavěnou galerií s vnějším krytým přístupovým schodištěm a s hlavním prostorem sklenutým třemi poli valené cihlové klenby s lunetami. Pravidelné bohoslužby zde probíhaly do začátku 2 svět. války. V lednu 1943 byla necelá stovka jičínských Židů odvezena transportem do Terezína a následně v témže roce byla většina z nich nacisty zavražděna v koncentračním táboře Osvětim. Po válce synagoga složila jako skladiště. V 60. letech synagoga nuceným prodejem převedena do majetku státu. V 70. a 80. letech minulého století sloužila k uskladnění léčivých bylin státního podniku Léčiva. Po roce 1989 přešla synagoga do majeku města Jičín, které ji v roce 1993 prodalo soukromé osobě. V roce 2001 byla synagoga soudním rozhodnutím navrácena źidovské obci v Praze. Následně v letech 2001-8 prošla synagoga kompletní rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu střešní krytiny, krovů, sanaci obvodového zdiva a prasklin kleneb. Pozdně barokní synagoga s klasicistní výbalbou nyní právem patří mezi jičínské skvosty byla pro veřejnost slavnostně otevřena v červnu roku 2008.

Židovská škola v Jičíně

Dům č.p.100 v Židovské ulici je rozsáhlý objekt v rámci bývalé židovské části Jičína. Dnešní podobu škola získala na základě plánů stavitele Josefa Oppolzera, kdy ho po požáru v roce 1840 koupili Salomon a Josefa Friedovi. V roce 1870 do něho byla přemístěna židovská škola. Od roku 1872 patřil dům jičínské židovské obci a od roku 2006 Federaci židovských obcí. Dominantou objektu je monumentální točivé schodiště spojující jednotlivá podlaží. Není bez zajímavosti, že v tomto domě žili prarodiče Karla Krause, Ignác a Anna Kantorovi. Bývalá židovská škola s bytem rabína byla zařazena do projektu Revitalizace židovských památek v ČR. Je zde muzejní expozice "Židovští  spisovatelé, dramatici a kritici", výstavní a přednáškový sál, literární kavárna a zázemí pro semináře.

Židovská ulice v Jičíně

První zmínka o židovské ulici v Jičíně se objevuje v pramenech z roku 1362 (v místech dnešní ulice Smiřické). Dnešní židovská ulice se nachází v severovýchodní části města, blízko bývalých městských hradeb. Zde se židovské osídlení soustřeďovalo od 16 století a částečně zasahovalo i do ulic Palackého a Čelakovského. Ucelená zástavba zde vznikla asi až v průběhu 18. století. K většímu otevření této části města došlo až ve 20. století, kdy byly zbourány hradby. Na základě evidence josefínského katastru (1789) evidoval Jičín 9 židovských domů a židovskou školu pod římským číslováním. Jako připomínka jsou dnes vyznačena v dlažbě čísla bývalých židovských domů.

Rodný dům Karla Krause v Jičíně

Rodný dům Karla Krause se nachází na rohu ulic Nerudova a Fortna. Tento dům patří k dílům významného regionálního stavitele Josefa Oppolzera, který se podílel také na přestavbě školy v Židovské ulici č.p. 100. Nachází se v Jičíně na rohu ulic Fortna a Nerudova a nejpozději od r. 1864 patřil Jakobu Krausovi, otci slavného spisovatele Karla, který se zde narodil a žil do svých tří a půl let. Tento dům byl také místem, kde roku 1866 nocoval Otto von Bismark. Karl Kraus byl známý literát, esejista, divadelník a protiválečný publicista zde žil do svých tří a půl let, pak se rodina odstěhovala do Vídně. Karl Kraus navštívil Jičín někdy kolem r. 1925, jak dokládají fotografie Mary Dobrzenské, uložené v archivu v Zámrsku, na nichž je K. Kraus zachycen před svým rodným domem. Dům byl na začátku devadesátých let opraven včetně nádherného atria. R. 2004 na něm byla v rámci konference u příležitosti 130. výročí narození Karla Krause odhalena pamětní deska.