Židovský hřbitov

Klíč od židovského hřbitova si lze vypůjčit v městském informačním centru, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín.

Hřbitov není přístupný o sobotách a židovských svátcích. Židovský hřbitov je ve vlastnictví Židovské obce v Praze a spravuje jej Občanské sdružení Baševi ve spolupráci se společností MATANA a.s., www.matana.cz a za podpory Města Jičín.