Informace o nás

BAŠEVI, obecně prospěšná společnost vznikla v listopadu 2013 transformací z občanského sdružení.

Baševi založila v lednu 2002 skupina přátel, kteří vzali na sebe odpovědnost pečovat o židovské památky na Jičínsku, pořádat kulturní akce pro veřejnost  a prostřednictvím přednášek a seminářů předávat veřejnosti co možno nejucelenější obraz o židovské kultuře, náboženství, tradicích a historii židovského národa a státu Izrael. Naší snahou je přispívat svojí činností ke zvýšení zájmu veřejnosti o židovské památky a tím i k rozvoji cestovního ruchu v regionu Českého ráje a okolí.

Baševi je od roku 2009 partnerem Federace židovských obcí v ČR v projektu Revitalizace židovských památek, které má za cíl oživit židovské památky v deseti lokalitách v České republice, mimo jiné budovu Židovská čp.100 v Jičíně.

Jičínská synagoga, která je od roku 2001 zpět ve vlastnictví Židovské obce v Praze, prošla postupnou rekonstrukcí díky finančním prostředkům z Ministerstva kultury ČR, Města Jičín a v neposlední řadě vlastníka budovy. Občanské sdružení Baševi vykonává od roku 2002 zajišťuje kulturní program a využití této výjimečné barokní stavby jako jednoho z regionálních kulturních center na Jičínsku

Židovský hřbitov v Jičíně, o který od roku 2001 pečujeme ve spolupráci s MATANA, a.s., je ve vlastnictví Židovské obce v Praze. Díky finančním příspěvkům Židovské obce v Praze, Královéhradeckého kraje, grantu Nadace Občanského fóra apod. dostává postupně důstojnější podobu, Technické služby Města Jičín obnovily přístupovou cestu ke hřbitovu  Za pomoci tuzemských i mezinárodních skupin dobrovolníků, byl hřbitov postupně v průběhu let 2002 a 2003 zbaven náletů a plevele, a byly vztyčeny menší povalené náhrobky. Odborná firma provedla vztyčení větších náhrobků a proběhlo také zrestaurování 20 nejstarších náhrobků z 18. a 19. století odborným restaurátorem. V roce 2003 jsme zpracovali plán hřbitova a zároveň je dokončena dokumentace hebrejských nápisů na náhrobcích hřbitova v Jičíně. V rámci mezinárodního dobrovolnického tábora pomáhali dobrovolníci také při čištění židovského hřbitova v Hořicích.

Tématické přednášky zaměřené na historii židovského národa, judaismus i stát Izrael jsou určeny jak pro žáky základních škol a studenty středních škol, tak pro veřejnost a konají se v synagoze v Jičně.

Systematicky pracujeme na zdokumentování židovské komunity na Jičínsku a sbíráme podklady pro vydání publikace, která by alespoň stručně popsala historii židovské komunity v našem regionu a jejíž život ukončilo vyvraždění nacisty v koncentračních táborech během období holocaustu. Svojí pozornost věnujeme také osobnosti významného židovského finančníka a mecenáše Jakoba Baševiho, který je pohřben v Mladé Boleslavi a jehož jméno nese naše občanské sdružení.

Spolupracujeme s ostatními občanskými aktivitami, státní správou a místní samosprávou na zachování prvků a dominant barokně komponované krajiny Jičínska.