Informace o nás

BAŠEVI, obecně prospěšná společnost vznikla v únoru 2014 transformací z občanského sdružení.

Baševi založila v lednu 2002 skupina přátel, kteří vzali na sebe odpovědnost pečovat o židovské památky na Jičínsku, pořádat kulturní akce pro veřejnost  a prostřednictvím přednášek a seminářů předávat veřejnosti co možno nejucelenější obraz o židovské kultuře, náboženství, tradicích a historii židovského národa a státu Izrael. Naší snahou je přispívat svojí činností ke zvýšení zájmu veřejnosti o židovské památky a tím i k rozvoji cestovního ruchu v regionu Českého ráje a okolí. V současné době se zaměřujeme na přednášky akcentující celospolečenská témata.