Karl Kraus - konference

Karl Kraus - jičínský rodák a světoobčan

Tak zněl název mezinárodní konference, která se konala ve dnech 21. – 23. dubna 2004 v Jičíně. Uspořádaly ji Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Památník národního písemnictví v Praze, občanské sdružení Baševi, Pekařova společnost Českého ráje a Společnost Franze Kafky. Záštitu nad ní převzal ministr kultury České republiky Pavel Dostál, velvyslanec Rakouské republiky Klas Daublebsky a starosta města Jičína Martin Puš. Na počátku byla snaha jičínského občanského sdružení Baševi důstojně připomenout 130. výročí narození významného rakouského básníka, esejisty, dramatika, kritika a novináře. Když předseda tohoto sdružení Jan Kindermann žádal o pomoc ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně Jaromíra Gottlieba, netušil, jak rozsáhlá akce se rozvine. Po dohodě s Evou Bílkovou ze Starých Hradů a  Naděždou Macurovou z Prahy se ukázalo, že ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze lze z původně uvažované „jičínské záležitosti“ učinit událost mezinárodního významu.

 Do Jičína byli pozváni přední znalci Krausova díla z Rakouska, Německa, Francie USA a také z Čech a Moravy. Nepřijeli jen přednést referáty, ale z konference učinili přátelské pracovní setkání, vyplněné obsáhlou diskusí, která pokračovala i mimo jednání probíhající v Porotním sále zámku.

Čeští germanisté, literární vědci a historikové byli vyzváni, aby se více zabývali osudy žen, které hrály v Krausově životě větší roli – Sidonie Nádherné, Mary Dobrzenské a Mechtildy Lichnowské, aby představili místa jeho pobytu v Čechách a na Moravě a zamysleli se nad tím, jak se dostávalo Krausovo dílo k českým čtenářům. Stranou nemohli zůstat ani místní badatelé, od nichž se právem očekávaly příspěvky, přinášející nově objevené skutečnosti týkající se Krausovy rodiny, jičínských kořenů tvorby Karl Krause a jejího ohlasu v rodném městě. Aby mohli zdejší dosavadní poznatky rozšířit, byla jim zprostředkována spolupráce s odborníky z různých institucí našich i zahraničních.

Konference znamenala další krok k prohloubení znalostí o životě a díle Karl Krause. K tomu přispěla i výstava Karl Kraus v Jičíně a Jičín v Karl Krausovi, pečlivě připravená pracovníky Regionálního muzea a galerie v Jičíně, kterým pomáhali historikové, literární vědci, archiváři a knihovníci z regionu, z Prahy a dalších českých a moravských měst a také z Vídně a Marbachu. Otevřel ji krátkým projevem rabín Karol Sidon a doprovázel ji zajímavě řešený katalog. Zaujala též publikace Josefa Rodra, nesoucí stejný název jako výstava. Vydalo ji jičínské muzeum.

To zajišťovalo spolu se studenty pražské AVU, jičínské základní umělecké školy a s občanským sdružením Baševi také komponovaný kulturní večer – Pozvání ke Krausům, při němž návštěvníci mohli procházet rodným domem vynikajícího spisovatele a novináře. Krátce předtím na něm velvyslanec Rakouské republiky Klas Daublebsky odhalil bronzovou pamětní desku, o niž se postaralo občanské sdružení Baševi.

Účastníci konference budou jistě vzpomínat i na přijetí u starosty města Jičína Martina Puše, spojené s udělením pamětních medailí vynikajícím krausologům Kurtu Krolopovi, Christianu Wagenknechtovi a Friedrichu Pfäfflinovi, a také na výlet po židovských a valdštejnských památkách v Jičíně, zorganizovaný muzeem a občanským sdružením Baševi.

Všichni obdivovali výkon Kateřiny Sitařové a Jany Váňové. Pečlivě totiž překládaly náročné odborné texty i všechny diskusní příspěvky a pohotově tlumočily i při doprovodných akcích. Pochvalu si vysloužily též studentky Lepařova gymnázia a pracovnice jičínského muzea, které dbaly o zázemí jednacího sálu. Byla to velká společenská událost, která by ovšem nemohla být připravena bez finanční  účasti organizátorů a těch, kteří je podpořili, tj. města Jičína, Královéhradeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, firem Ronal ČR, s.r.o., a AEG Components, s.r.o., Jičín. Poděkování patří též všem, kteří přispěli na pořízení pamětní desky.

Referáty zájemci najdou ve sborníku vydaném Památníkem národního písemnictví v Praze, Pekařovou společností Českého ráje a Regionálním muzeem a galerií v Jičíně s podporou Nadace Českého literárního fondu jako 9. supplementum sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší. (Eva Bílková

Fotogalerie z konference: zde