Kapitoly o židovství

V této rubrice můžete najít zpracovaná judaistická témata, která zazněla při přednáškách v jičínské synagoze či při komentovaných prohlídkách židovského hřbitova v Sedličkách-Jičíně. Postupně se zde budou objevovat články o biblické, pobiblické, profánní a náboženské literatuře, pojednání o svátcích, tradicích, zvycích a jiných kulturně historických tématech.