Rodný dům Karla Krause

Rodný dům Karla Krause se nachází na rohu ulic Nerudova a Fortna. Tento známý literát, esejista, divadelník a protiválečný publicista zde žil do svých tří a půl let, pak se rodina odstěhovala do Vídně. Karl Kraus navštívil Jičín někdy kolem r. 1925, jak dokládají fotografie Mary Dobrzenské, uložené v archivu v Zámrsku, na nichž je K.Kraus zachycen před svým rodným domem. Dům byl na začátku devadesátých let opraven včetně nádherného atria. R. 2004 na něm byla v rámci konference u příležitosti 130.výročí narození Karla Krause odhalena pamětní deska.