Židovská ulice

První zmínka o židovské ulici v Jičíně se objevuje v pramenech z roku 1362 (v místech dnešní ulice Smiřické). Dnešní židovská ulice se nachází v severovýchodní části města, blízko bývalých městských hradeb. Zde se židovské osídlení soustřeďovalo od 16 století a částečně zasahovalo i do ulic Palackého a Čelakovského. Ucelená zástavba zde vznikla asi až v průběhu 18.století. K většímu otevření této části města došlo až ve 20.století, kdy byly zbourány hradby. Na základě evidence josefínského katastru (1789) evidoval Jičín 9 židovských domů a židovskou školu pod římským číslováním.