Židovská škola, č.p. 100

Dům č.p.100 v Židovské ulici je rozsáhlý objekt v rámci bývalé židovské části Jičína. Dnešní podobu škola získala na základě plánů stavitele Josefa Oppolzera, kdy ho po požáru v roce 1840 koupili Salomon a Josefa Friedovi. V roce 1870 do něho byla přemístěna židovská škola. Od roku 1872 patřil dům jičínské židovské obci a od roku 2006 Federaci židovských obcí. Dominantou objektu je monumentální točivé schodiště spojující jednotlivá podlaží. Není bez zajímavosti, že v tomto domě žili prarodiče Karla Krause, Ignác a Anna Kantorovi.