Semilští skauti uklidili židovský hřbitov v Jičíně

Občanskému sdružení Baševi se díky vydatné pomoci semilských skautů podařilo v neděli 1. listopadu 2009 dokončit kompletní úklid židovského hřbitova v Jičíně. Celkem patnáct vlčat, světlušek, skautů a skautek pod vedením ředitele okresního archivu v Semilech PhDr. Ivo Navrátila a starosty města Semily Mgr. Jana Farského pomohlo vyčistit hřbitov před nastávající zimou od spadaného listí, větví a náletových dřevin. Úklid jičínského židovského hřbitova organizuje OS Baševi od roku 2002 zpravidla dvakrát ročně.

V minulosti byl židovský hřbitov několikrát terčem vandalských útoků. Díky grantům Královéhradeckého kraje a finanční podpory vlastníka, Židovské obce v Praze, byly téměř všechny náhrobky vztyčeny a hřitov tak znovu získal důstojný vzhled. V budoucnu by mělo dojít k opravě fasády márnice.

V současnosti jsou pro židovské náhrobky největším nebezpečím přerostlé topoly rostoucí v těsné blízkosti hřbitovní zdi, které svým pádem ohrožují tuto kulturní památku. Členové občanského sdružení Baševi pevně věří, že se s vlastníkem těchto stromů, Městem Jičín, podaří domluvit těžební harmonogram, aby nedošlo během větrné smršti k dalšímu poškození cenných náhrobků, které jsou němým svědkem zaniklé židovské komunity v Jičíně.

Klíče od židovského hřbitova si mohou zájemci o prohlídku vypůjčit celoročně kromě sobot a židovských svátků u kastelána Lodžie Petra Kábrta. Na židovském hřbitově založeném v roce 1651 se dochovalo přibližně 360 náhrobků, z nichž nejstarší dochovaný pochází z roku 1734. (Jan Kindermann)