Presstrip 2009

Dne 15.9.2009 navštívilo město Jičín cca 20 novinářů, pracovníků turistických center, zástupců cestovních kanceláří a českého rozhlasu v rámci tzv. presstripu, jehož cílem bylo seznámit účastníky s židovskými památkami východních Čech. Exkurze byla zahájena v zrekonstruované jičínské synagoze, kde je v 10:30 hod. uvítal místostarosta města Jičína, pan Mgr. Richard Koníř a správkyně synagogy, hebraistka Mgr. Jindřiška Kracíková.

Pan místostarosta Koníř pohovořil o zájmu, který má město o synagogu a poděkoval o.s. Baševi za zásluhy při její obnově. Poté paní Mgr. Kracíková účastníkům presstripu přiblížila dějiny židovské obce v Jičíně a činnost občanského sdružení Baševi, jehož cílem je zpřístupňovat židovskou kulturu ve formě koncertů, přednášek a výstav široké veřejnosti, a které chystá projekty pro podporu turismu a vzdělávání.

Po návštěvě synagogy pokračovali účastníci procházkou po bývalém židovském ghettu k domům, které patřili Jakobu Baševimu, známému židovskému finančníkovi tří císařů Rudolfa II, Matyáše a Ferdinanda II. a posléze i Albrechta z Valdštejna.

Posledním bodem programu byla návštěva rodného domu známého literárního kritika, esejisty a divadelníka Karla Krause na rohu Fortny a Nerudovy ulice, kde v první polovině 17. století také vznikl zárodek budoucího židovského ghetta.

Účastníci presstripu projevili živý zájem o židovskou kulturu a vyjádřili své uznání stran jičínských židovských památek, jejich využití a plánů, které s nimi jsou do budoucna. (J.Kracíková)