Exit v synagoze

Dne 1. 4. 2010 přišli do synagogy tři dobrovolníci z Exit klubu Jičín vedení ředitelem oblastní charity Bc. Davidem Rejlkem, aby po dlouhé zimě dali do pořádku synagogu. Áňa, Petra a Jirka během půl hodiny vyčistili všechny lavice a podlahy. Chvíli pak pobyli, popovídali o židovství a synagoze. Na závěr se šli podívat do bývalé židovské školy. David jim vyprávěl, jak to v budově bývalé školy vypadalo, když tam chodil coby sociální pracovník...

Každá z těch dvou budov prošla slávou a úpadkem. Synagoga dnes patří k jičínským skvostům, snad se i židovská škola se svým točitým schodištěm a emírovým sloupem napříč všemi patry také brzy dočká.

Za jarní úklid před slavnostním zahájením celostátního projektu Revitalizace židovských památek, které se bude konat příští týden v Jičíně, a před zahájením turistické sezóny patří dobrovolníkům z Exitu náš dík.

OS Baševi

O činnosti Exit klubu v Jičíně se můžete dočíst zde.