Valdštejnské slavnosti 2010

Velký zájem o synagogu a program v ní pořádaný zaznamenalo při posledním květnovém víkendu občanské sdružení Baševi, které ve spolupráci s Městem Jičínem připravilo pestrý program: Návštěvníkům bylo nabídnuto příjemné pobytí v synagoze s možností dozvědět se o dějinách synagogy a židovské obce v Jičíně, přednášku na historické téma se vztahem k Albrechtu z Valdštejna, vernisáž  uměleckých děl a koncert.

Letos poprvé byla synagoga zařazena do Valdštejnských slavností. V sobotu 29. 5. synagogu navštívilo přes sto osmdesát návštěvníků, kteří využili Dne otevřených dveří a přišli nasát atmosféru malé pozdně barokní stavby buď jen jako návštěvníci, anebo - v nadpoloviční většině případů - jako posluchači přednášky hebraistky Mgr. Jindřišky Kracíkové na téma Valdštejnův finančník Jakob Baševi, která proběhla ve dvou časech od 13 a od 17 hod. Druhé z nich se zúčastnil i sám vévoda, který, ač avizoval, že během přednášky odejde, nakonec zůstal dokonce.

V neděli 30. 5. proběhla v synagoze pod záštitou pana senátora Jiřího Lišky vernisáž děl uměleckého skláře Jiřího Ryby, kterou slovem a písní uvedl hudebník Jaroslav Krček. Svým podmanivým přednesem nadchl návštěvníky zpěvem lidových písní, které navodily milou atmosféru, v níž se nesla celá vernisáž. Skleněné plastiky nejrůznějších tvarů a motivů, od děl uměleckých po upomínkové předměty, budou v synagoze k vidění do konce července tohoto roku.

Později odpoledne proběhl koncert dua Two voices pod názvem Písně nejen sefardské. Synagoga nečekaně pojala necelou stovku návštěvníků. Zazněly písně středověkých španělských Židů, humorné písně na melodie světoznámých klasiků jako je Johanes Strauss, spirituály, autorské chansony Jany Rychterové, lidová píseň Dobrú noc i remake slavné Madonniny písně Frozen. Různé žánry byly sceleny skvělým podáním Edity Adlerové, Jany Rychterové s vynikajícím houslovým doprovodem Vladimíra Iljiče Pecháčka, kteří se svým jedinečným, skvělým projevem a lidsky vřelým způsobem zasloužili o nevšední umělecký zážitek.

o.s. Baševi