Jičínský šoulet, festival židovské kultury

V neděli 16. srpna 2009 proběhl v Jičíně 1. ročník festivalu židovské kultury nazvaný Jičínský šoulet. Akce pořádaná občanským sdružením Baševi nabídla pestrý a zajímavý program, kterého se zúčastnilo přes dvě stě návštěvníků. Velký zájem vyvolala komentovaná prohlídka místního židovského hřbitova v Sedličkách u Jičína. Ústředním námětem prvního ročníku festivalu se stala židovská kuchyně, které byla věnována přednáška hebraistky Jindřišky Kracíkové. Pro velké množství posluchačů byl na závěr připraven nevšední gurmánský zážitek v podobě ochutnávky pravého židovského šouletu a košer vín. Společenským vyvrcholením festivalu se stal houslový koncert mimořádně talentovaného virtuosa Alexandera Shonerta v klavírním doprovodu jeho matky Natalie Shonert, který se těšil pozornosti řady významných osobností. Do podmanivých tónů se v jičínské synagoze zaposlouchal mimo jiné i izraelský velvyslanec Jaakov Levy s chotí, senátor Jiří Liška, poslanec parlamentu Robin Böhnisch a místostarosta města Jičína Ladislav Brykner. Festival byl zakončen večerní projekcí filmu izraelského režiséra Avi Neshera Na konci světa doleva, jehož děj líčí osudy lidí, kteří se v 60. letech minulého století připojili k masivní imigrační vlně do Izraele.

Doprovodnou akcí úspěšného festivalu je prodejní výstava skleněných plastik s židovskou tématikou od uznávaného výtvarníka Jiřího Ryby, kterou mohli návštěvníci jičínské synagogy shlédnout do 28. srpna 2009. (Pavel Kracík)