2006

 8.11. 2006  Izrael dnes, Nová Paka - Městský kulturní dům

28.10.2006  ekumenický festival OS Zebín Jákobův zápas s…

 5. 9. 2006   Evropský den židovské kultury, přednáška  Bible židovskýma očima, Hořice

 3. 9. 2006   Nápisy na náhrobcích a židovská tradice pohřbívání, Hořice (žid. hřbitov)

27. 5. 2006  biblická dílna Píseň písní

 únor  2006  Průvodcovství s výkladem na výstavě Židovské tradice a zvyky a Historie Židů

                    v Čechách a na Moravě, (leden - únor) ve spolupráci s ReMaG Jičín) - 19. 1.

                slavnostní zahájení členy OS Baševi

28. 1. 2006    biblická dílna Dina