2017

8. ledna od 17.00 hod., 

Židovská 100 v Jičíně 

Baševi, o.p.s. vás srdečně zve na přednášku do sálu domu Židovská 100 v Jičíně

Antisemitismus a Stát Izrael, kterou přednese  

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, u příležitosti připomínky 74. výročí transportů jičínských Židů do koncentračních táborů.

 

************************************************************************************

18. ledna od 18.00 hod., 

Židovská 100 v Jičíně 

přednáška T.Dubinové na téma 

KAREL IV. A ŽIDÉ.

 

10. 5. 2017 V 18:00 

NOC LITERATURY

ŽIDOVSKÁ 100, JIČÍN

AMOZ OZ: JIDÁŠ

ČTE: TEREZA BERANOVÁ

********************************

17.5.2017 V 18:00 - ŽIDOVSKÁ 100

MEZI TRADICÍ A SEKULARIZACÍ

Ve středu 17. května v 18 hodin se v sále Židovské 100 koná unikátní přednáška studentky Anny Sedláčkové na téma, jež je zpracováno a prezentováno zcela poprvé, a to sice téma židovského školství v našem regionu. Přednáška má název "MEZI TRADICÍ A SEKULARIZACÍ: Pohled do historie židovského triviálního školství v 18.a 19.století na příkladu židovských škol v Jičíně, Hořicích, Novém Bydžově, Turnově a Mladé Boleslavi." Přednášející se bude opírat o svůj vlastní primární výzkum.Nenechte si ujít!
 

********************************

28.5.2017 v 18:00 - SYNAGOGA

V neděli 28. května v 18 hodin se v synagoze koná první letošní koncert. Naše pozvání přijala fenomenální kapela mezinárodního složení SHUM DAVAR hrající hudbu spojující klezmer, gipsy a world music. Více o skupině naleznete zde: www.shumdavarcz

***********************************

29.4. - 4.6. 2017

Výstava fotografií 

Petra Volfa: OBZORY

 
 

15.9.2016 19.30, Sál "Židovské školy" v Jičíně.

Vášeň pro tango

Pro dlouhodobou nemoc koncert zrušen! Omlouvame

 

 

Výstava fotografií Robina Böhnische 

   "Etiopie - naše africká kolébka"
    Židovská 100:  od 6. do 30. června 2017
 

21. června 2017 SVÁTEK HUDBY V JIČÍNĚ

Koncerty:

19.00 Židovská č.p. 100: DUO VOUSY - klezmer

20.00 Synagoga: Eva Žurakowska, Kamil Remeš, Marek Macek - hebrejská hudba

 

9. července 2017 koncert ENSEMBLE MOSCHELES

Synagoga od 18:00

Hudební těleso  ENSEMBLE MOSCHELES zahraje ve složení Tomáš Tuláček – housle, Angelika Pavlechová – mezzosoprán a Samuel Bánovec – klavír. 

 

20. srpna 2017 JIČÍNSKÝ ŠOULET

Minifestival židovské kultury

 

10:00 Židovský hřbitov  - komentovaná prohlídka Terezie Dubinové, PhD.

14:00 Židovská č.p. 100  - přednáška "Židovsko-křesťanský dialog" Zory Novákové, předsedkyně Společnosti křesťanů a Židů

18:00 Synagoga - konncert skupiny Mi Matref - židovské melodie

3. září 2017 přednáška "ŽIDÉ V GULAGU"

Židovská č.p.100 od 18:00 Přednáška historika Adama Hradilka ke stejnojmenné výstavě.

 

 

Výstava "ŽIDÉ V GULAGU" - Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v obdoví II. světové války

Židovská č.p. 100: od 1. července do 15. září 2017

Výstavu od autorů historiků Adama Hradílka a Jana Dvořáka nám laskavě zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů České republiky.