2017

8. ledna od 17.00 hod., 

Židovská 100 v Jičíně 

Baševi, o.p.s. vás srdečně zve na přednášku do sálu domu Židovská 100 v Jičíně

Antisemitismus a Stát Izrael, kterou přednese  

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, u příležitosti připomínky 74. výročí transportů jičínských Židů do koncentračních táborů.

 

************************************************************************************

18. ledna od 18.00 hod., 

Židovská 100 v Jičíně 

přednáška T.Dubinové na téma 

KAREL IV. A ŽIDÉ.

 

10. 5. 2017 V 18:00 

NOC LITERATURY

ŽIDOVSKÁ 100, JIČÍN

AMOZ OZ: JIDÁŠ

ČTE: TEREZA BERANOVÁ

********************************

17.5.2017 V 18:00 - ŽIDOVSKÁ 100

MEZI TRADICÍ A SEKULARIZACÍ

Ve středu 17. května v 18 hodin se v sále Židovské 100 koná unikátní přednáška studentky Anny Sedláčkové na téma, jež je zpracováno a prezentováno zcela poprvé, a to sice téma židovského školství v našem regionu. Přednáška má název "MEZI TRADICÍ A SEKULARIZACÍ: Pohled do historie židovského triviálního školství v 18.a 19.století na příkladu židovských škol v Jičíně, Hořicích, Novém Bydžově, Turnově a Mladé Boleslavi." Přednášející se bude opírat o svůj vlastní primární výzkum.Nenechte si ujít!
 

********************************

28.5.2017 v 18:00 - SYNAGOGA

V neděli 28. května v 18 hodin se v synagoze koná první letošní koncert. Naše pozvání přijala fenomenální kapela mezinárodního složení SHUM DAVAR hrající hudbu spojující klezmer, gipsy a world music. Více o skupině naleznete zde: www.shumdavarcz

***********************************

29.4. - 4.6. 2017

Výstava fotografií 

Petra Volfa: OBZORY

 
 

15.9.2016 19.30, Sál "Židovské školy" v Jičíně.

Vášeň pro tango

Pro dlouhodobou nemoc koncert zrušen! Omlouvame

 

 

Výstava fotografií Robina Böhnische 

   "Etiopie - naše africká kolébka"
    Židovská 100:  od 6. do 30. června 2017
 

21. června 2017 SVÁTEK HUDBY V JIČÍNĚ

Koncerty:

19.00 Židovská č.p. 100: DUO VOUSY - klezmer

20.00 Synagoga: Eva Žurakowska, Kamil Remeš, Marek Macek - hebrejská hudba

 

9. července 2017 koncert ENSEMBLE MOSCHELES

Synagoga od 18:00

Hudební těleso  ENSEMBLE MOSCHELES zahraje ve složení Tomáš Tuláček – housle, Angelika Pavlechová – mezzosoprán a Samuel Bánovec – klavír. 

 

20. srpna 2017 JIČÍNSKÝ ŠOULET

Minifestival židovské kultury

 

10:00 Židovský hřbitov  - komentovaná prohlídka Terezie Dubinové, PhD.

14:00 Židovská č.p. 100  - přednáška "Židovsko-křesťanský dialog" Zory Novákové, předsedkyně Společnosti křesťanů a Židů

18:00 Synagoga - konncert skupiny Mi Matref - židovské melodie

3. září 2017 přednáška "ŽIDÉ V GULAGU"

Židovská č.p.100 od 18:00 Přednáška historika Adama Hradilka ke stejnojmenné výstavě.

 

 

Výstava "ŽIDÉ V GULAGU" - Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v obdoví II. světové války

Židovská č.p. 100: od 1. července do 15. září 2017

Výstavu od autorů historiků Adama Hradílka a Jana Dvořáka nám laskavě zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů České republiky.

 

Přednáška Terezie Dubinové, PhD. 

"SPRAVEDLIVÍ MEZI NÁRODY" 

Zachránci židů za II. světové války: 

Stále živé příběhy hrdinství a naděje. 

Přednáška se koná 27.9.2017 od 18:00 

v sále domu Židovská 100 v Jičíně.

 

Výstava fotografií Robina Böhnische

 
Jeruzalém – nedělitelný a věčný 
 
Návrat do Jeruzaléma, hlavního města Izraele, je vždy malým svátkem. Návštěva Svaté země bez alespoň krátké zastávky ve Městě míru prostě není úplná. Letnímu horku, zimnímu chladu, nekonečným kolonám, zájezdům poutníků, vlezlým překupníkům a kavárníkům, i tomu zvláštnímu napětí ve vzduchu navzdory. Jeruzalém působí na mysl jako droga... 
 
 
Jičín Sál budovy Židovská 100 pondělí 18. září 2017, 18:00 hodin 
 
 
 
 
Vernisáž je spojena s hudebním vystoupením Josefa Gušlbauera a číší vína Výstava potrvá od 19. září do 15. října 2017 

Jeruzalém – nedělitelný a věčný

Jičín Sál budovy Židovská 100 

Výstava potrvá od 19. září do 15. října 2017