2011

  • 04.09.2011 - Evropský den židovské kultury: Příběh o královně Ester, divadlo Feigele

  • 14.08.2011 - Jičínský šoulet, třetí ročník festialu židovské kultury (komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Sedličkách-Jičíně (PhDr. Jindřiška Kacíková, Ph.D.), Poetický svět Jehudy al-Carízího (Hana Kofránková, Jiří Hanák, Hanuš Bor), Stromy pláčou (Jana Lewitová, Agnes Kutas)

  • 12.06.2011 - Pouť do Svaté země v hebrejských středověkých a renesančních cestopisech, přednáška Ph.Dr. Daniela Bouška, Ph.D. z FF UK v Praze
  • 29.05.2011 - Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? - přednáška Mgr. Pavla Čecha z FF UK v Praze
  • 01.05.2011 - Hevenu šalom alejchem, koncert židovské hudby v podání V. Eichlera, P. Kšicové, M. Kolářové

  • 09.01.2011 - Fotografie, pro které se již nikdo nevrátil..., vzpomínková akce u příležitosti 68.výročí transportu jičínských Židů. Fotogalerie z akce.