2010

16.10.2010 - Konference Kulturní dědictví v současnosti, Občanská společnost v památkové péči, Muzeum východních Čech - prezentace synagogy v Jičíně a židovské školy čp. 100 zařazených do projektu Revitalizace židovských památek. Příspěvek přednesl Ing. Jan Kindermann

19.9.2010 - Vysoké svátky, přednáška Mgr. Jindřišky Kracíkové

5.9. 2010 - Mame lošn to je jidiš, komponovaný pořad H. Frejkové a M. Hromka v rámci oslav Evropského dne židovské kultury

15. 8. 2010  - Jičínský šoulet, festival židovské kultury

  • 10:00 - Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Sedličkách-Jičíně, provázela Mgr. Jindřiška Kracíková.
  • 14:00 - Své tělo osvěžím vínem, ačkoliv mé srdce tíhne k moudrosti, přednáška PhDr. Robina Böhnische o izraelských vinařstvích s ochutnávkou košer vín. Místo konání synagoga v Jičíně.
  • 17:00 - Jedid nefeš, koncert aškenázských písní v podání Kateryny Kolcové-Tlusté. Místo konání: synagoga v Jičíně.
  • 20:00 - Ha-chaverim šel Jana/Yana's Friends, izraelský film v hebrejském znění s titulky. Místo konání: Biograf Český ráj.

18.7. 2010 - Tiša be-av: Den, kdy shořely Chrámy, přednáška Mgr. Jindřišky Kracíkové

30. 5. 2010 Slavnostní zahájení turistické sezóny

    Koncert Two voices Písně nejen sefardské

     Vernisáž děl J.Ryby s úvodním slovem a hudebním doprovodem J.Krčka

29. 5. 2010 - Valdštejnské slavnosti

    Den otevřených dveří

    od 13 a 17 hod. Valdštejnův finančník jakob Baševi, přednáška Mgr. J. Kracíkové

22.5. 2010 - Starozákonní narace, vzdělávací program pro žáky ZŠ Sobotka

16.5. 2010 - Od pesachu k šavuot, přednáška Mgr. Jindřišky Kracíkové

10.5. 2010 - La voix de la Thora, vzdělávací program pro žáky Lycée Francais de Prague

1. 4. 2010 - Jarní úklid synagogy dobrovolníky z Exit klubu v Jičíně

10. 1. 2010 v 17:00 - Tradiční vzpomínková akce na transporty Židů