2004

18.12.2004    biblická dílna Kain a Ábel

20.10.2004    Judaismus, Turnov, knihovna A.Marka

18.10.2004    Žili tady s námi Židé (Turnov, pro studenty ZŠ a SŠ)

13.10.2004    Judaismus (Turnov pro studenty SŠ)

11.10.2004    Co víme o Židech (Turnov, pro studenty SŠ)

10.10.2004    Židovské zvyky a tradice v pohřbívání,Turnov (žid.hřbitov)

25. 9.2004    biblická dílna Prorok Jonáš

12. 9.2004    Nápisy na náhrobcích a židovská tradice pohřbívání

                    Hořice (žid.hřbitov)

  9. 9.2004    Evropský den židovské kultury, přednáška Izrael dnes,Hořice

19. 2.2004     Hebrejský jazyk a písmo

                    Turnov, pro studenty Střední umělecké školy

duben 2004  Karl Kraus – jičínský rodák a světoobčan

                    ve spolupráci s ReMaG Jičín

JIČÍN- MĚSTO POHÁDKY: organizace výtvarných dílen: Noemova archa