2003

20.12. 2003    biblická dílna Obětování Izáka

3. 12. 2003    zahájení výstavy sbírky V.Úlehly, přednáška Andělé v židovské tradici

1. 10. 2003    přednáška Jičínská synagoga – nálezy z genízy

27. 9. 2003    biblická dílna Mojžíš a desatero

10. 9. 2003    Evropský den židovské kultury, přednáška Judaismus, Hořice

7.  9. 2003    Nápisy na náhrobcích a židovská tradice pohřbívání

                    Hořice (žid. hřbitov)

20. 7. 2003    Nápisy na náhrobcích a židovská tradice pohřbívání

31. 5. 2003    biblická dílna Tóra

22. 5. 2003    Izrael dnes, Turnov, knihovna A.Marka

19. 5. 2003    Kořeny antisemitismu, Turnov, knihovna A.Marka

12. 5. 2003    Judaismus, Turnov, knihovna A.MarkA

11. 5. 2003    Náhrobky a tradice pohřbu v judaismu

13. 4. 2003     Svátek Pesach

29. 3. 2003     biblická dílna Samuel

22. 1. 2003     připomenutí výročí transportu jičínských Židů

                    - přednáška Kořeny antisemitismu

 

  • Stopy holocaustu - výstava fotografií Radovana Kodery ve spolupráci s Městskou knihovnou
  • Zmizelí sousedé - projekt VKC ŽM v Praze, prezentace výsledků ve spolupráci s Městskou knihovnou, výstava a přednáška
  • Zpracování nálezů z genízy jičínské synagogy (červen 2003)
  • projekt Napiš jedno jméno - zaznamenání cca 300 jmen obětí šoa na Jičínsku na látkový svitek Tóry
  • film Daleká cesta
  • filmový dokument Do cizí náruče
  • koncert židovských písní, Kataryna Tlustá
  • dokumentace náhrobků na jičínském židovském hřbitově
  • Oldřich Janota, Jan – Matěj Rak, koncert klezmer skupiny Klec, Létající rabín, Tumbalajka
  • JIČÍN- MĚSTO POHÁDKY: organizace výtvarných dílen Golem