2002

30.11.2002    biblická dílna Prorok Eliáš

29.11.2002    biblická dílna  Chanuka

26.10.2002    biblická dílna Mojžíš a hořící keř

20. 7.2002    ekumenický festival OS Zebín

                  - přednáška Ježíš byl Žid – židovsko-křesťanské souvislosti

20. 2.2002    zahájení činnosti OS Baševi, přednáška Izrael dnes 

    výstava:

   Anna Franková – odkaz pro současnost - ve spolupráci s Městskou knihovnou