2016

VZPOMÍNKOVÉ AKCE LEDEN 2016

V lednu 2016 uplynulo 73 let od transportu našich židovských spoluobčanů do vyhlazovacích táborů. 

V neděli 10. ledna v 17. hodin proběhlo VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ na jičínské oběti holocaustu v synagoze, kde jsme zapálili svíčky a pak jsme pěšky došli k pamětní desce lednových transportů na vlakovém nádraží v Jičíně

 

Beseda „STARONOVÉ NEBEZPEČÍ: RUSKÁ PROPAGANDA A KONSPIRAČNÍ TEORIE“

s bezpečnostní analytičkou Pražského institutu bezpečnostních studií ing. Ivanou Smoleňovou

se konala ve čtvrtek 14. ledna 2016 v 18 hodin v Židovské 100 v Jičíně

Na skutečnost, že antisemitismus a zneužívání ideologií k propagandě není bohužel věcí minulosti, upozornila přednáška a beseda bezpečnostní analytičky Pražského institutu bezpečnostních studií ing. Ivany Smoleňové „STARONOVÉ NEBEZPEČÍ: RUSKÁ PROPAGANDA A KONSPIRAČNÍ TEORIE“. Proruská propaganda aktuálně ukazuje, jak se dá zacházet s informacemi v otevřené společnosti k manipulaci a znehodnocení etických hodnot. Konspirační teorie nabývají opět na síle a často končí oním starým známým tvrzením, že „za všechno mohou Židé (Rothschildové, bankéři, stát Izrael…)“. Podobné podhoubí kdysi dalo vyrůst stalinismu a nacismu, tedy režimům, které masově zabíjely Židy i demokraticky smýšlející občany a vzdělané elity společnosti. Nejznámějším podvrhem konspirační literatury je falzifikát „Protokoly sionských mudrců“ stvořený na počátku 20. století carskou tajnou policií: mnozí  jej dodnes předkládají jako pravdivou zprávu o „ plánu na ovládnutí světa“. S paní analytičkou budeme mluvit o způsobech a cílech propagandy a jak se v „moři informací“ dnes neztratit. 

 

Přednáška studentky Anny Sedláčkové „PO STOPÁCH POSLEDNÍ ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V JIČÍNĚ“

se konala ve čtvrtek 21. ledna v 18 hodin v Židovské 100

 

Druhou akcí byla přednáška studentky Anny Sedláčkové „PO STOPÁCH POSLEDNÍ ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V JIČÍNĚ“. Posluchači byly seznámeni s výsledky ojedinělého a náročného bádání založeného na původních i sekundárních pramenech a vzpomínkách pamětníků. 

***************************************************************************************************************

„Václav Havel tady a teď“

7.března v 18 hodin v sále domu Židovské 100 se konala přednáška a setkání s Michaelem Žantovským,  diplomatem, překladatelem z angličtiny, tlumočníkem, psychologem, publicistou, spisovatelem, textařem, politikem, blízkým přítelem a spolupracovníkem Václava Havla, ředitelem Knihovny Václava Havla a v neposlední řadě též autorem úspěšného životopisu  Havel.

V přednášce nazvané  „Václav Havel tady a teď“ se pan Žantovský se věnoval otázkám: Jsou myšlenky prvního polistopadového prezidenta stále živé? Mají k dnešku skutečně co říci? Jak k odkazu Václava Havla vlastně přistupovat? A jakou roli v tomto přibližování života a díla jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin 20. století hraje Knihovna Václava Havla?

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

NOC LITERATURY 2016

středa 11. května 18.00 - 22.00

Židovská č.p. 100: Etgar Keret: „Sedm dobrých let“ čte: Martin Zajíček (18 - 20:30)

od 21.00 hudební zakončení Noci literatury v prostoru Židovské 100 v podání Pavla Jonáka.

********************************************************************

Synagoga: sobota 28.května 2016 od 18:00

Koncert: Dana Krausová  „Sefardské písně od středověku po současnost“

******************************************

Židovská 100: čtvrtek 2. června 2016 od 17:00

Vernisáž výstavy „Vedem“ o Petru Ginzovi a kultuře tvořené dětmi v Terezíně  ( ve spolupráci s Památníkem Terezín)

*********************************************

Židovská 100: 3. - 30. června 2016

Výstava „Vedem“ o Petru Ginzovi a kultuře tvořené dětmi v Terezíně  ( ve spolupráci s Památníkem Terezín)

*********************************************

*********************************************

středa 8. června 2016 od 18:00

Židovská 100: Přednáška architekta Danyho Zisse: "ARCHITEKTURA V IZRAELI"
*********************************************

úterý 21. června 2016 

synagoga a Židovská 100

SVÁTEK HUDBY - čas a interpreti budou upřesnění - ve spolupráci s KZMJ

*********************************************

sobota 20.srpna v 18 hodin

"JERUZALÉM ZE ZLATA"

koncert manželů Pavla a Batji Korenových a jejich přátel z Řehečského kvarteta 

 
*******************************************************
neděle 21.srpna - FESTIVAL JIČÍNSKÝ ŠOULET
 
V 10 hodin dopoledne proběhla komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Jičíně - Sedličkách. 
 
Ve 14 hodin se konala přednáška - mého charismatického herce, divadelního režiséra a aktivisty Jaroslava Achaba Haidlera. Pan Haidler se  mimo jiné léta věnuje dokumentování židovských hřbitovů.
 
V 18 hodin se konala koncert skupiny SIMCHA  programem východoevropské hudby klezmer v jazyce jidiš - "Oyf a Veg - Na cestě".
******************************************************

sobota 2. června 2016 od 18.00

ŽIDOVSKÁ MYSTIKA KABALA - vernisáž výstavy obrazů ak. mal. Zuzany Kadlecové

výstava trvá do 31.8.2016

**********************************************************************

V sobotu 3. září v 18 hodin proběhl koncert HUDBA ŽIDOVSKÝCH AUTORŮ. Zahrají Czech String Duo - "české smyčcové duo", houslistka Lucie Hůlová Sedláková a violoncellista Martin Sedlák.  Koncert se koná u příležitosti Evropského dne židovské kultury.

**************************************************

O.p.s. Baševi vás zve na přednášku Zuzany Prudilové ze Židovské obce Brno ŽIDOVSKÉ ŽENY S NOBELOVOU CENOU. Koná se ve středu 21. září v 18 hodin v sále Židovské 100. Těšíme se na vás!

*********************************************

Od 2. do 30.9. je v sále Židovská 100 výstava "VYTĚSNĚNÁ ELITA: Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze".Výstava potrvá do konce září. Nabízíme komentované prohlídky pro studenty (po předchozí domluvě na tel. 739440361). 

Autory výstavy jsou PhDr. Petr Hlaváček a PhDr. Dušan Radvanovič, členové Collegia Europaeum - Výzkumné skupiny pro dějiny evropského myšlení. Výstava představuje neprávem zapomínané a opomíjené vědce, kteří byli po roce 1938 na základě rasistických zákonů nacionálně-socialistického Německa stigmatizováni pro svůj židovský původ. Desítky profesorů, docentů i lektorů a další stovky absolventů byly krutě pronásledovány a řada z nich byla zavražděna v koncentračních táborech. Jiní se  zachránili, často i dobrodružným odchodem do exilu ve Spojených státech, Velké Británii nebo Palestině.

Výstavu pořádá o.p.s. Baševi ve spolupráci s Filozofickou fakultou University Karlovy
Autor výstavy: Collegium Europaeum FF UK

*********************************************